"immediate" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

immediate przymiotnik

immediate + rzeczownik
Kolokacji: 452
immediate attention • immediate effect • immediate vicinity • immediate family • immediate area • immediate action • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 90
(9) success, hit, strike
Kolokacji: 3
(13) concern, worry, fear
Kolokacji: 3
1. immediate cause = bezpośrednia przyczyna immediate cause
  • Many historians consider these simply to be the immediate causes of the war.
  • The immediate cause of the crisis is the country's worst drought in more than 60 years.
  • As there appears no immediate cause for concern, I thought perhaps you could.
  • This brings us to the immediate cause of July 10's events.
  • The immediate cause of death was what you would call a massive heart failure.
  • The immediate cause of the political transition involved civil rights.
  • Yet the immediate cause of its demise was the change in Government.
  • That happened to be the immediate cause for his dismissal.
  • The immediate cause of the crisis was a dispute over, what else, taxes.
  • The immediate cause of death has not yet been determined.
2. immediate effort = natychmiastowy wysiłek immediate effort
3. immediate reform = natychmiastowa reforma immediate reform
4. immediate war = natychmiastowa wojna immediate war
5. immediate struggle = natychmiastowa walka immediate struggle
(20) access, right, claim, call
Kolokacji: 4
(23) change, cash
Kolokacji: 2
(26) successor, replacement, heir
Kolokacji: 3
(28) crisis, emergency, occasion
Kolokacji: 3
(33) question, inquiry
Kolokacji: 2
(34) prospect, foreground
Kolokacji: 2
(36) gratification, satisfaction
Kolokacji: 2
(37) year, entourage, meeting
Kolokacji: 3
(39) survivor, survival
Kolokacji: 2
(48) criticism, fire
Kolokacji: 2
(54) sign, staff, outcry, alarm
Kolokacji: 4
(57) importance, value, urgency
Kolokacji: 3
(62) focus, left
Kolokacji: 2
(63) ceasefire
Kolokacji: 1
(66) independence, emancipation
Kolokacji: 2
(67) pain, symptom, invasion
Kolokacji: 3
(71) attraction, bond, moment
Kolokacji: 3
(77) retaliation, reprisal
Kolokacji: 2
(79) opportunity, hearing
Kolokacji: 2
(80) obstacle, hurdle
Kolokacji: 2
(82) uproar, splash, violence
Kolokacji: 3
(83) disaster, hardship
Kolokacji: 2
(84) cancellation, revocation
Kolokacji: 2
(85) disqualification, eligibility
Kolokacji: 2
(87) descent, extraction
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.