"immediate reform" — Słownik kolokacji angielskich

immediate reform kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): natychmiastowa reforma
  1. immediate przymiotnik + reform rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This translated into abandoning their initial commitment to also supporting immediate social reforms.

powered by  eTutor logo