"political reform" — Słownik kolokacji angielskich

political reform kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): reforma polityczna
  1. political przymiotnik + reform rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Their return to public life will increase the pressure for political reform.

powered by  eTutor logo