"reform" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

reform rzeczownik

rzeczownik + reform
Kolokacji: 78
welfare reform • land reform • tax reform • education reform • immigration reform • pension reform • health reform • school reform • ...
reform + rzeczownik
Kolokacji: 59
reform movement • reform Bill • Reform Party • reform program • Reform Act • reform effort • Reform Judaism • ...
reform + czasownik
Kolokacji: 46
Reform goes • Wall Reform affects • reform leads • reform takes • reform includes • ...
czasownik + reform
Kolokacji: 76
implement reforms • enact reforms • introduce reforms • propose reforms • support reform • need reform • make reforms • ...
przymiotnik + reform
Kolokacji: 156
economic reform • political reform • social reform • democratic reform • administrative reform • constitutional reform • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 43
1. economic reform = reforma gospodarcza economic reform
3. social reform = reforma społeczna social reform
6. constitutional reform = reforma konstytucyjna constitutional reform
7. major reform = ważna reforma major reform
8. electoral reform = zmiana systemu wyborczego, reforma wyborcza electoral reform
9. radical reform = radykalna reforma radical reform
10. educational reform = edukacyjna reforma educational reform
13. legal reform = prawna reforma legal reform
14. real reform = prawdziwa reforma real reform
15. sweeping reform = zamiatając reformę sweeping reform
17. significant reform = znaczna reforma significant reform
18. financial reform = reforma finansowa financial reform
19. fundamental reform = fundamentalna reforma fundamental reform
20. military reform = militarna reforma military reform
21. important reform = ważna reforma important reform
22. far reform = daleko reforma far reform
24. regulatory reform = nadzorująca reforma regulatory reform
25. meaningful reform = znacząca reforma meaningful reform
26. local government reform = samorząd lokalny reforma local government reform
29. fiscal reform = fiskalna reforma fiscal reform
30. judicial reform = sądowa reforma judicial reform
32. municipal reform = miejska reforma municipal reform
34. new reform = nowa reforma new reform
35. internal reform = wewnętrzna reforma internal reform
36. religious reform = religijna reforma religious reform
37. monetary reform = reforma walutowa monetary reform
39. necessary reform = konieczna reforma necessary reform
40. serious reform = poważna reforma serious reform
41. far-reaching reform = daleko idąca reforma far-reaching reform
42. recent reform = niedawna reforma recent reform
przyimek + reform
Kolokacji: 27
for reform • of reform • about reform • through reforms • on reform • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.