"immediate war" — Słownik kolokacji angielskich

immediate war kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): natychmiastowa wojna
  1. immediate przymiotnik + war rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Such language is less likely to precipitate immediate war.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo