"gentle" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

gentle przymiotnik

gentle + rzeczownik
Kolokacji: 272
gentle slope • gentle voice • gentle hand • gentle breeze • gentle touch • gentle smile • gentle man • gentle way • gentle curve • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 35
1. gentle slope = łagodne nachylenie gentle slope
2. gentle voice = delikatny głos gentle voice
3. gentle man = łagodny człowiek gentle man
4. gentle hand = łagodna ręka gentle hand
6. gentle touch = delikatny dotyk gentle touch
7. gentle smile = delikatny uśmiech gentle smile
8. gentle way = łagodna droga gentle way
9. gentle curve = łagodna krzywa gentle curve
10. gentle hill = łagodne wzgórze gentle hill
11. gentle tone = łagodny ton gentle tone
12. gentle pressure = delikatny nacisk gentle pressure
13. gentle giant = łagodny olbrzym gentle giant
14. gentle soul = łagodna dusza gentle soul
16. gentle manner = łagodny sposób gentle manner
17. gentle wind = delikatny wiatr gentle wind
18. gentle wave = łagodna fala gentle wave
19. gentle face = łagodna twarz gentle face
20. gentle eye = łagodne oko gentle eye
21. gentle rain = łagodny deszcz gentle rain
22. gentle push = delikatne pchnięcie gentle push
23. gentle word = łagodne słowo gentle word
24. gentle rise = łagodny wzrost gentle rise
25. gentle person = łagodna osoba gentle person
26. gentle nature = łagodna natura gentle nature
27. gentle kiss = delikatny pocałunek gentle kiss
28. gentle humor = łagodny humor gentle humor
29. gentle sound = cichy dźwięk gentle sound
30. gentle creature = łagodna istota żywa gentle creature
31. gentle reminder = łagodne przypomnienie gentle reminder
32. gentle movement = delikatny ruch gentle movement
34. gentle swell = delikatne falowanie gentle swell
35. gentle woman = łagodna kobieta gentle woman
przysłówek + gentle
Kolokacji: 17
most gentle • surprisingly gentle • relatively gentle • deceptively gentle • fairly gentle • ...
gentle + przyimek
Kolokacji: 8
gentle with • gentle of • gentle in • gentle on • gentle to • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.