"gentle slope" — Słownik kolokacji angielskich

gentle slope kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): łagodne nachylenie
  1. gentle przymiotnik + slope rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    We will need a more gentle slope down to the river.

    Podobne kolokacje: