BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"fund" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

fund rzeczownik

rzeczownik + fund
Kolokacji: 213
pension fund • trust fund • hedge fund • investment fund • equity fund • campaign fund • stock fund • bailout fund • Defense Fund • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 59
2. trust fund = fundusz powierniczy trust fund
3. hedge fund = fundusz hedgingowy hedge fund
6. campaign fund = fundusz wyborczy campaign fund
7. stock fund = fundusz akcji stock fund
8. bailout fund = fundusz dofinansowania bailout fund
9. Defense Fund = fundusz obronny (na obronę) Defense Fund
10. Education Fund = Fundusz edukacyjny Education Fund
12. bond fund = fundusz obligacji bond fund
14. index fund = fundusz indeksowy index fund
15. rescue fund = fundusz ratunkowy rescue fund
16. endowment fund = fundusz darowizny endowment fund
19. state fund = fundusz państwowy state fund
21. relief fund = fundusz pomocowy relief fund
23. emergency fund = fundusz rezerwowy emergency fund
24. prize fund = fundusz na konkurs prize fund
25. slush fund = fundusz łapówkowy, lewa kasa slush fund
26. city fund = fundusz miasta city fund
27. Translation Fund = Tłumaczenie Fundusz Translation Fund
28. insurance fund = fundusz ubezpieczeniowy insurance fund
  • "But we handle them with means other than our insurance fund."
  • Such an "insurance" fund would be seen as nothing more than yet another pool of someone else's money.
  • What the banks paid could go only to build up their insurance fund.
  • Instead, they pledged $5 billion from the future income of the insurance fund.
  • The insurance fund is paid for by taxes on employers.
  • What happens when this insurance fund runs out of cash?
  • And he said there was "some equity in the insurance fund that can go toward the problem."
  • The proposed measures will probably make the financial situation of the insurance funds worse.
  • The actual value of the insurance fund is in dispute.
  • Some officials want to tap the commercial banks' insurance fund.
29. Heritage Lottery Fund = Spadek Fundusz loteryjny Heritage Lottery Fund
30. World Wildlife Fund = WWF, Światowy Fundusz na rzecz Przyrody (organizacja ekologiczna) World Wildlife Fund
31. research fund = fundusz badawczy research fund
32. money market fund = fundusz lokacyjny rynku pieniężnego money market fund
33. Translation Fund of Great Britain = Tłumaczenie Fundusz Wielka Brytania Translation Fund of Great Britain
35. capital fund = fundusz kapitałowy capital fund
36. money fund = fundusz finansowy money fund
37. college fund = fundusz na studia, fundusz uczelniany college fund
38. memorial fund = fundusz pomnika memorial fund
39. taxpayer fund = fundusz podatnika taxpayer fund
40. World Wide Fund = Świat Duży Fundusz World Wide Fund
41. venture capital fund = fundusz kapitału podwyższonego ryzyka venture capital fund
42. loan fund = fundusz pożyczki loan fund
43. contingency fund = fundusz na nieprzewidziane wydatki contingency fund
44. income fund = fundusz dochodowy income fund
45. value fund = fundusz wartości value fund
46. welfare fund = fundusz darmowy welfare fund
47. Fidelity fund = Fundusz wierności Fidelity fund
48. grant fund = fundusz dotacji grant fund
49. Health Fund = Fundusz zdrowotny Health Fund
50. wealth fund = fundusz bogactwa wealth fund
51. company fund = fundusz spółki company fund
52. school fund = fundusz szkolny school fund
53. building fund = fundusz budowlany building fund
54. operating fund = posługując się funduszem operating fund
55. Lottery Fund = Fundusz loteryjny Lottery Fund
56. church fund = fundusz należący do kościoła church fund
57. union fund = fundusz związkowy union fund
59. venture fund = fundusz śmiałego przedsięwzięcia venture fund
fund + rzeczownik
Kolokacji: 73
fund manager • fund raising • fund company • fund raiser • funds rate • fund industry • fund investor • Fund manager Fidelity • ...
fund + czasownik
Kolokacji: 140
fund invests • fund raises • fund provides • fund pays • fund supports • fund comes • fund makes • fund goes • fund holds • fund helps • ...
czasownik + fund
Kolokacji: 145
raise funds • provide funds • receive funds • manage funds • donate funds • collect funds • include funds • obtain funds • sell funds • ...
przymiotnik + fund
Kolokacji: 179
mutual fund • public fund • federal fund • private fund • additional fund • general fund • sufficient fund • matching fund • ...
przyimek + fund
Kolokacji: 21
of funds • among funds • including funds • for funds • with funds • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.