BLACK FRIDAY -50%.Kurs eTutor angielski -50% tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"fraud" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

fraud rzeczownik

rzeczownik + fraud
Kolokacji: 51
securities fraud • mail fraud • tax fraud • wire fraud • bank fraud • insurance fraud • election fraud • voter fraud • vote fraud • ...
fraud + rzeczownik
Kolokacji: 36
fraud charge • fraud case • fraud investigation • fraud trial • fraud scheme • ...
fraud + czasownik
Kolokacji: 7
fraud occurs • fraud involving • fraud takes • fraud costs • fraud stemming • ...
czasownik + fraud
Kolokacji: 36
commit fraud • prevent fraud • charge with fraud • convict of fraud • detect fraud • ...
przymiotnik + fraud
Kolokacji: 47
electoral fraud • financial fraud • widespread fraud • massive fraud • possible fraud • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
1. electoral fraud = oszustwo wyborcze electoral fraud
2. financial fraud = oszustwo finansowe financial fraud
3. widespread fraud = rozpowszechnione oszustwo widespread fraud
4. massive fraud = masywne oszustwo massive fraud
5. possible fraud = możliwe oszustwo possible fraud
6. alleged fraud = twierdzić oszustwo alleged fraud
7. corporate fraud = oszustwo korporacyjne corporate fraud
8. guilty fraud = pełne skruchy oszustwo guilty fraud
przyimek + fraud
Kolokacji: 13
against fraud • of fraud • for fraud • with fraud • to fraud • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.