BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"widespread fraud" — Słownik kolokacji angielskich

widespread fraud kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozpowszechnione oszustwo
  1. widespread przymiotnik + fraud rzeczownik
    Silna kolokacja

    The reports during the last two years have made no reference to any suspicions of widespread fraud.

powered by  eTutor logo