"fish" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

fish rzeczownik

rzeczownik + fish
Kolokacji: 65
U.S. Fish • game fish • aquarium fish • United States Fish • food fish • ...
fish + rzeczownik
Kolokacji: 128
fish species • fish stock • fish tank • fish oil • fish population • fish dish • fish sauce • fish pond • fish soup • fish farm • fish market • ...
fish + czasownik
Kolokacji: 94
fish swims • fish comes • Fish says • fish eats • fish includes • ...
czasownik + fish
Kolokacji: 80
catch fish • eat fish • sell fish • serve fish • include fish • fish found • take fish • kill fish • see fish • fish called • get fish • buy fish • ...
przymiotnik + fish
Kolokacji: 181
ray-finned fish • big fish • fresh fish • bony fish • dead fish • tropical fish • grilled fish • raw fish • small fish • large fish • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 32
1. small fish = niewielka ryba small fish
2. big fish = gruba ryba, osoba wpływowa big fish
3. ray-finned fish = promieniopłetwe (ryby) ray-finned fish
5. large fish = duża ryba large fish
6. bony fish = ryba kostna bony fish
7. dead fish = śnięta ryba dead fish
9. grilled fish = ryba z grilla grilled fish
10. raw fish = surowa ryba raw fish
11. prehistoric fish = prehistoryczna ryba prehistoric fish
12. smoked fish = wędzona ryba smoked fish
14. marine fish = ryba morska marine fish
15. fried fish = ryba smażona fried fish
16. whole fish = cała ryba whole fish
17. native fish = występująca naturalnie ryba native fish
18. local fish = lokalna ryba local fish
19. white fish = ryba morska o białym mięsie white fish
20. predatory fish = ryba drapieżna predatory fish
21. cold fish = ktoś nieczuły, ktoś niewrażliwy cold fish
22. tiny fish = maleńka ryba tiny fish
23. popular fish = popularna ryba popular fish
24. young fish = narybek young fish
25. great fish = świetna ryba great fish
26. live fish = żywa ryba live fish
27. salted fish = zasolona ryba salted fish
28. lobe-finned fish = mięśniopłetwe (grupa kręgowców) lobe-finned fish
29. good fish = dobra ryba good fish
30. cartilaginous fish = ryby chrzęstnoszkieletowe cartilaginous fish
31. wild fish = dzika ryba wild fish
32. exotic fish = oryginał ryba exotic fish
przyimek + fish
Kolokacji: 19
of fish • including fish • with fish • for fish • from fish • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.