"fish" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

fish rzeczownik

rzeczownik + fish
Kolokacji: 65
U.S. Fish • game fish • aquarium fish • United States Fish • food fish • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
1. U.S. Fish = USA Ryba U.S. Fish
2. game fish = ryba łososiowata game fish
3. aquarium fish = akwarium ryba aquarium fish
4. United States Fish = Stany Zjednoczone Ryba United States Fish
5. food fish = ryba spożywcza food fish
6. tuna fish = tuńczyk (gatunek ryby) tuna fish
7. reef fish = rafa ryba reef fish
8. water fish = ryba wodna water fish
9. sea fish = ryba morska sea fish
fish + rzeczownik
Kolokacji: 128
fish species • fish stock • fish tank • fish oil • fish population • fish dish • fish sauce • fish pond • fish soup • fish farm • fish market • ...
fish + czasownik
Kolokacji: 94
fish swims • fish comes • Fish says • fish eats • fish includes • ...
czasownik + fish
Kolokacji: 80
catch fish • eat fish • sell fish • serve fish • include fish • fish found • take fish • kill fish • see fish • fish called • get fish • buy fish • ...
przymiotnik + fish
Kolokacji: 181
ray-finned fish • big fish • fresh fish • bony fish • dead fish • tropical fish • grilled fish • raw fish • small fish • large fish • ...
przyimek + fish
Kolokacji: 19
of fish • including fish • with fish • for fish • from fish • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.