"aquarium fish" — Słownik kolokacji angielskich

aquarium fish kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): akwarium ryba
  1. aquarium rzeczownik + fish rzeczownik
    Silna kolokacja

    Like other members of its genus, it is popular as an aquarium fish.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo