BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"aquarium trade" — Słownik kolokacji angielskich

aquarium trade kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): akwarium handel
  1. aquarium rzeczownik + trade rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Fish are also collected live for research or the aquarium trade.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo