"fish" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

fish rzeczownik

rzeczownik + fish
Kolokacji: 65
U.S. Fish • game fish • aquarium fish • United States Fish • food fish • ...
fish + rzeczownik
Kolokacji: 128
fish species • fish stock • fish tank • fish oil • fish population • fish dish • fish sauce • fish pond • fish soup • fish farm • fish market • ...
fish + czasownik
Kolokacji: 94
fish swims • fish comes • Fish says • fish eats • fish includes • ...
czasownik + fish
Kolokacji: 80
catch fish • eat fish • sell fish • serve fish • include fish • fish found • take fish • kill fish • see fish • fish called • get fish • buy fish • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 24
3. sell fish = sprzedaj rybę sell fish
5. serve fish = podaj rybę serve fish
6. fish found = ryby zakładają fish found
7. take fish = zjedz rybę take fish
8. kill fish = zabij rybę kill fish
9. see fish = zobacz ryba see fish
10. fish called = ryba zawołała fish called
11. get fish = mieć ryba get fish
12. buy fish = kup rybę buy fish
13. use fish = wykorzystanie ryba use fish
14. fish is cooked = ryba jest ugotowana fish is cooked
15. feed on fish = pasza na rybie feed on fish
16. fish known = ryba znany fish known
17. keep fish = hoduj rybę keep fish
18. allow fish = pozwól rybie allow fish
19. contain fish = zawieraj rybę contain fish
20. bring fish = zabierz rybę bring fish
21. prepare fish = przygotuj rybę prepare fish
22. raise fish = wyhoduj rybę raise fish
23. attract fish = zwab rybę attract fish
24. clean fish = ryba bezpieczna dla środowiska clean fish
przymiotnik + fish
Kolokacji: 181
ray-finned fish • big fish • fresh fish • bony fish • dead fish • tropical fish • grilled fish • raw fish • small fish • large fish • ...
przyimek + fish
Kolokacji: 19
of fish • including fish • with fish • for fish • from fish • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.