"fire" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

fire rzeczownik

rzeczownik + fire
Kolokacji: 118
forest fire • enemy fire • artillery fire • rifle fire • cannon fire • sniper fire • wood fire • brush fire • Chicago Fire • house fire • ...
fire + rzeczownik
Kolokacji: 182
fire department • fire station • fire engine • fire truck • fire extinguisher • fire brigade • fire escape • fire alarm • fire hydrant • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 49
2. fire station = remiza straży pożarnej, remiza strażacka fire station
4. fire truck = wóz strażacki fire truck
  • I let him go and went for the fire extinguisher.
  • Have at least one fire extinguisher on every level of your home.
  • Have a fire extinguisher available in the home as well.
  • And then we went back inside to get the fire extinguisher.
  • Make sure you have a fire extinguisher in your home.
  • I felt as if I'd been taken down by the fire extinguisher again.
  • I felt as if I'd been hit on the back of the head by a fire extinguisher again.
  • "He was running all over trying to find a fire extinguisher."
  • A fire extinguisher should never be used on a person.
  • Then get back in there and see if you can find a fire extinguisher.
7. fire escape = wyjście ewakuacyjne, schody pożarowe fire escape
8. fire alarm = alarm pożarowy, alarm przeciwpożarowy fire alarm
9. fire hydrant = hydrant przeciwpożarowy fire hydrant
11. fire hazard = zagrożenie pożarem, zagrożenie pożarowe fire hazard
12. fire chief = naczelnik straży pożarnej fire chief
13. fire hose = wąż strażacki, wąż pożarniczy fire hose
14. fire marshal = szef służby przeciwpożarowej, komendant straży pożarnej fire marshal
16. fire safety = bezpieczeństwo w razie pożaru, bezpieczeństwo pożarowe fire safety
17. fire pit = palenisko fire pit
18. fire official = urzędnik ognia fire official
19. Fire Island = Ogień Wyspa Fire Island
21. fire company = straż pożarna fire company
22. fire support = wsparcie ogniowe fire support
23. fire control = kierowanie ogniem fire control
24. fire damage = szkoda ogniowa fire damage
25. fire sale = wyprzedaż po pożarze fire sale
26. fire commissioner = szef służby przeciwpożarowej, komendant straży pożarnej fire commissioner
27. volunteer fire department = ochotnicza straż pożarna volunteer fire department
29. fire door = drzwi przeciwpożarowe fire door
30. fire drill = próbny alarm pożarowy, ćwiczenia przeciwpożarowe, próbna ewakuacja fire drill
31. fire code = przepisy, procedury przeciwpożarowe fire code
32. fire crew = załoga ognia fire crew
33. fire prevention = zabezpieczenie przed ogniem fire prevention
34. fire ant = mrówka ogniowa fire ant
35. fire exit = wyjście ewakuacyjne, wyjście przeciwpożarowe fire exit
36. police fire department = straż pożarna policyjna police fire department
37. fire fighting = gaszenie pożaru fire fighting
38. Fire Department spokesman = Rzecznik straży pożarnej Fire Department spokesman
39. fire incident = incydent ognia fire incident
40. fire tower = przeciwpożarowa wieża obserwacyjna fire tower
42. fire risk = zagrożenie pożarem, zagrożenie pożarowe fire risk
43. fire fight = strzelanina, wymiana ognia fire fight
44. fire wall = ściana przeciwpożarowa fire wall
45. fire retardant = opóźniacz ognia fire retardant
46. fire insurance = ubezpieczenie od pożaru, tj. ochrona od ognia i innych zdarzeń losowych fire insurance
47. fire button = guzik ognia fire button
48. fire season = okres najczęstszych pożarów (lasu) fire season
49. fire power = siła ognia fire power
fire + czasownik
Kolokacji: 177
fire burns • fire consumes • fire blazes • fire rages • fire starts • fire spreads • fire causes • fire occurs • fire sweeps • fire kills • ...
czasownik + fire
Kolokacji: 141
open fire • set fire • catch fire • return fire • fight fires • draw fire • cease fire • exchange fire • breathe fire • cover fire • use fire • ...
przymiotnik + fire
Kolokacji: 210
open fire • machine-gun fire • friendly fire • anti-aircraft fire • automatic fire • devastating fire • rapid fire • heavy fire • intense fire • ...
przyimek + fire
Kolokacji: 34
under fire • on fire • by fire • of fire • with fire • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.