TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"education" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

education rzeczownik

rzeczownik + education
Kolokacji: 97
college education • arts education • music education • quality education • sex education • science education • childhood education • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 30
  • She started her music education at the age of five.
  • Others say it has to do with the music education.
  • St. Thomas is known for its art, language and music education.
  • He also took an active role in music education throughout his career.
  • She is among the most important figures in the history of American music education.
  • She also worked to include children's music education in Cleveland schools.
  • They continued their music education and playing in the band throughout high school.
  • The group also continues to be active in music education.
  • Music education is introduced into the public school system of Chicago.
  • Who's to blame for the sorry state of music education?
4. quality education = edukacja na wysokim poziomie quality education
5. sex education = edukacja seksualna, wychowanie seksualne sex education
18. Adult Education = Kształcenie dorosłych Adult Education
19. community education = ogólnodostępne kursy organizowane przez władze lokalne community education
20. language education = język edukacja language education
21. state education = edukacja państwowa state education
22. Pearson Education = Pearson Edukacja Pearson Education
24. education of students = wykształcenie studentów education of students
25. Air Education = Edukacja lotnicza Air Education
26. management education = edukacja w zakresie zarządzania management education
27. grade education = klasa edukacja grade education
29. drug education = edukacja farmakologiczna drug education
education + rzeczownik
Kolokacji: 240
education program • Education Department • education institution • Education Act • education teacher • education class • ...
education + czasownik
Kolokacji: 40
education completes • education begins • education includes • education serves • education takes • ...
czasownik + education
Kolokacji: 145
promote education • provide education • pursue education • include education • support education • offer education • teach education • ...
przymiotnik + education
Kolokacji: 225
high education • secondary education • public education • physical education • formal education • primary education • ...
przyimek + education
Kolokacji: 32
of Education • through education • including education • on education • for education • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.