Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>
Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"domestic" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

domestic przymiotnik

domestic + rzeczownik
Kolokacji: 427
domestic product • domestic violence • domestic market • domestic policy • domestic flight • domestic issue • domestic animal • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 99
3. domestic market = rynek wewnętrzny, rynek krajowy domestic market
6. domestic issue = emisja krajowa, emisja wewnętrzna domestic issue
11. domestic industry = przemysł krajowy domestic industry
13. domestic affair = wewnętrzna sprawa domestic affair
16. domestic problem = wewnętrzny problem domestic problem
18. domestic servant = służący, służąca domestic servant
19. domestic sales = sprzedaże krajowe domestic sales
21. domestic airline = krajowa linia lotnicza domestic airline
25. domestic law = prawo krajowe domestic law
26. domestic dispute = awantura domowa (niekiedy wymagająca interwencji policji) domestic dispute
27. domestic spending = krajowe wydatki domestic spending
28. domestic agenda = krajowy program domestic agenda
30. domestic security = bezpieczeństwo wewnętrzne domestic security
31. domestic life = życie rodzinne domestic life
32. domestic use = rodzinne wykorzystanie domestic use
33. domestic company = spółka krajowa domestic company
34. domestic league = krajowa liga domestic league
35. domestic route = trasa krajowa domestic route
36. domestic cricket = krajowy krykiet domestic cricket
37. domestic operation = rodzinna operacja domestic operation
38. domestic matter = wewnętrzna sprawa domestic matter
41. domestic scene = wewnętrzna scena domestic scene
42. domestic airport = dworzec lotniczy krajowy domestic airport
46. domestic pressure = krajowe ciśnienie domestic pressure
47. domestic destination = krajowe miejsce przeznaczenia domestic destination
48. domestic carrier = przewoźnik krajowy domestic carrier
49. domestic cup = krajowa filiżanka domestic cup
50. domestic situation = sytuacja krajowa domestic situation
51. domestic supply = krajowy zapas domestic supply
52. domestic front = krajowy front domestic front
53. domestic need = wewnętrzna potrzeba domestic need
54. domestic concern = wewnętrzny niepokój domestic concern
56. domestic drama = krajowy dramat domestic drama
57. domestic work = rodzinna praca domestic work
58. domestic investor = krajowy inwestor domestic investor
59. domestic price = cena krajowa domestic price
60. domestic business = krajowy biznes domestic business
62. domestic duty = wewnętrzny obowiązek domestic duty
64. domestic travel = wewnętrzna podróż domestic travel
65. domestic arrangement = domowa aranżacja domestic arrangement
66. domestic season = krajowa pora roku domestic season
67. domestic crisis = kryzys wewnętrzny domestic crisis
68. domestic bliss = domowe szczęście domestic bliss
69. domestic source = krajowe źródło domestic source
70. domestic title = krajowy tytuł domestic title
71. domestic system = domowy system domestic system
72. domestic chore = rodzinny obowiązek domestic chore
74. domestic growth = wewnętrzny rozwój domestic growth
75. domestic investment = inwestycje krajowe, inwestycje wewnętrzne domestic investment
78. domestic car = krajowy samochód domestic car
79. domestic support = rodzinne wsparcie domestic support
80. domestic opposition = krajowa opozycja domestic opposition
81. domestic staff = służba domowa domestic staff
82. domestic stock = krajowy towar domestic stock
83. domestic oil = krajowy olej domestic oil
84. domestic activity = rodzinna działalność domestic activity
85. domestic football = rodzinna piłka nożna domestic football
86. domestic bank = bank krajowy domestic bank
87. domestic help = pomoc domowa domestic help
88. domestic audience = krajowa publiczność domestic audience
89. domestic legislation = ustawodawstwo krajowe domestic legislation
90. domestic tourist = turysta krajowy domestic tourist
91. domestic priority = wewnętrzny priorytet domestic priority
92. domestic building = krajowy budynek domestic building
94. domestic appliance = sprzęt gospodarstwa domowego domestic appliance
95. domestic initiative = rodzinna inicjatywa domestic initiative
96. domestic level = domowy poziom domestic level
97. domestic interior = krajowe wnętrze domestic interior
98. domestic rival = krajowy rywal domestic rival
99. domestic violence case = przypadek przemocy w rodzinie domestic violence case

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.