"domestic league" — Słownik kolokacji angielskich

domestic league kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): krajowa liga
  1. domestic przymiotnik + league rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Not everyone in the domestic league was up to elite international standards.