ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"dick" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

dick rzeczownik

rzeczownik + dick
Kolokacji: 12
Moby Dick • Philip K. Dick • Andy Dick • Mr. Dick • Terrance Dick • ...
dick + rzeczownik
Kolokacji: 81
Dick Cheney • Dick Clark • Dick Morris • Dick Tracy • Dick Van Dyke • Dick Francis • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
2. Dick Clark = Dick Clark Dick Clark
3. Dick Morris = Dick Morris Dick Morris
4. Dick Tracy = Dick Tracy Dick Tracy
6. Dick Francis = Dick Franciszek Dick Francis
9. Dick Powell = Dick Powell Dick Powell
10. Dick Wolf = Dick Wilk Dick Wolf
11. Dick Grayson = Dick Grayson Dick Grayson
12. Dick Steinberg = Dick Steinberg Dick Steinberg
13. Dick Hyman = Dick Hyman Dick Hyman
  • Dick Hyman was enlisted as conductor and pianist.
  • For the last 10 years Dick Hyman has been waging a lonely war against the prevailing sentiment of seriousness in jazz.
  • "Well, ever heard of a kid by the name of Dick Hyman?"
  • He will succeed Dick Hyman, the eclectic pianist and arranger who has been the director of the series since it was founded in 1985.
  • Dick Hyman served as the film's music coordinator, arranger, and conductor.
  • Dick Hyman recorded an instrumental electronic music version of the song in the 1960s.
  • Or by Dick Hyman at the piano for something else?
  • The music for the film was arranged and conducted by Dick Hyman.
  • The musical score is by Dick Hyman.
  • Rowland was succeeded in the late 1950s by Dick Hyman.
dick + czasownik
Kolokacji: 11
Dick says • Dick goes • written by Terrance Dicks • Dick takes • Dick looks • ...
czasownik + dick
Kolokacji: 5
call Dick • name Dick • see Dick • suck one's dick • know Dick
przymiotnik + dick
Kolokacji: 5
private dick • big dick • Tricky Dick • spotted dick • clever dick
przyimek + dick
Kolokacji: 10
of Dick • with Dick • by Philip Dick • to Dick • for Dick • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.