Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"dick" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

dick rzeczownik

rzeczownik + dick
Kolokacji: 12
Moby Dick • Philip K. Dick • Andy Dick • Mr. Dick • Terrance Dick • ...
dick + rzeczownik
Kolokacji: 81
Dick Cheney • Dick Clark • Dick Morris • Dick Tracy • Dick Van Dyke • Dick Francis • ...
dick + czasownik
Kolokacji: 11
Dick says • Dick goes • written by Terrance Dicks • Dick takes • Dick looks • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 1
(1) say, discover, tell
Kolokacji: 3
1. Dick goes = Dick idzie Dick goes
2. written by Terrance Dicks = napisany przez Terrance'a do Chujów written by Terrance Dicks
3. Dick takes = Dick bierze Dick takes
4. Dick gets = Dick dostaje Dick gets
5. Dick looks = Dick patrzy Dick looks
6. Dick comes = Dick przychodzi Dick comes
7. Dick makes = Dick robi Dick makes
8. Dick begins = Dick napoczyna Dick begins
czasownik + dick
Kolokacji: 5
call Dick • name Dick • see Dick • suck one's dick • know Dick
przymiotnik + dick
Kolokacji: 5
private dick • big dick • Tricky Dick • spotted dick • clever dick
przyimek + dick
Kolokacji: 10
of Dick • with Dick • by Philip Dick • to Dick • for Dick • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.