Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"dick" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

dick rzeczownik

rzeczownik + dick
Kolokacji: 12
Moby Dick • Philip K. Dick • Andy Dick • Mr. Dick • Terrance Dick • ...
dick + rzeczownik
Kolokacji: 81
Dick Cheney • Dick Clark • Dick Morris • Dick Tracy • Dick Van Dyke • Dick Francis • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
1. Dick Clark = Dick Clark Dick Clark
2. Dick Powell = Dick Powell Dick Powell
3. Dick Smith = Dick Smith Dick Smith
4. Dick King-Smith = Dick król-Smith Dick King-Smith
5. Dick Simpson = Dick Simpson Dick Simpson
(6) Wolf, Gregory, Simon
Kolokacji: 3
(7) Button, Spring, Bass, Brass
Kolokacji: 4
(8) Thompson, Evans
Kolokacji: 2
(9) Bennett, Cook
Kolokacji: 2
(10) Nixon, Taylor
Kolokacji: 2
(11) Weber, Sargent, Parsons
Kolokacji: 3
(12) Versace, Shawn
Kolokacji: 2
(14) Norman, Jones
Kolokacji: 2
dick + czasownik
Kolokacji: 11
Dick says • Dick goes • written by Terrance Dicks • Dick takes • Dick looks • ...
czasownik + dick
Kolokacji: 5
call Dick • name Dick • see Dick • suck one's dick • know Dick
przymiotnik + dick
Kolokacji: 5
private dick • big dick • Tricky Dick • spotted dick • clever dick
przyimek + dick
Kolokacji: 10
of Dick • with Dick • by Philip Dick • to Dick • for Dick • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.