ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Dick Francis" — Słownik kolokacji angielskich

Dick Francis kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Dick Franciszek
  1. dick rzeczownik + Francis rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Such is the case with Dick Francis and his love of horse racing, which he's managed to blend into some 29 mystery novels to date.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo