ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Dick Wolf" — Słownik kolokacji angielskich

Dick Wolf kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Dick Wilk
 1. dick rzeczownik + wolf rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  "Jeff's presence will add a new dimension to an already successful show," Dick Wolf said in a statement.

  Podobne kolokacje:
 2. Dick rzeczownik + wolf rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  "Jeff's presence will add a new dimension to an already successful show," Dick Wolf said in a statement.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo