TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"democratic" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

democratic przymiotnik

democratic + rzeczownik
Kolokacji: 379
Democratic candidate • Democratic leader • Democratic Republic • Democratic nomination • Democratic party • Democratic primary • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
  • Some don't want to get on the bad side of the likely Democratic nominee.
  • The Democratic nominee will stand a good chance in each of those states.
  • In all of them, the Democratic nominee was under 60.
  • But it is not clear who the Democratic nominee will be.
  • She had been the official Democratic nominee for the position in 2006.
  • But the Democratic nominee tried to make the case for concern.
  • Which will be twice as many than any Democratic nominee in history.
  • He was the Democratic nominee for vice president in 2000.
  • Older voters may have heard only a shot at the Democratic nominee.
  • He became the first Democratic nominee for governor to lose since 1943.
21. Democratic challenger = Demokratyczny rywal Democratic challenger
23. Democratic voter = Demokratyczny wyborca Democratic voter
24. Democratic lawmaker = Demokratyczny ustawodawca Democratic lawmaker
25. Democratic ticket = Demokratyczny bilet Democratic ticket
27. Democratic caucus = Demokratyczne zamknięte zebranie ścisłego kierownictwa partii Democratic caucus
29. Democratic strategist = Demokratyczny strateg Democratic strategist
31. Democratic consultant = Demokratyczny doradca Democratic consultant
35. Democratic rival = Demokratyczny rywal Democratic rival
36. Democratic vote = Demokratyczny głos Democratic vote
43. Democratic fund-raiser = Demokratyczny kwestarz Democratic fund-raiser
44. Democratic contender = Demokratyczny zawodnik Democratic contender
45. Democratic side = Demokratyczna strona Democratic side
46. Democratic colleague = Demokratyczny kolega Democratic colleague
54. Democratic campaign = Demokratyczna kampania Democratic campaign
55. Democratic race = Demokratyczny wyścig Democratic race
57. Democratic Congress = Demokratyczny Kongres Democratic Congress
58. democratic right = demokratyczne prawo democratic right
59. democratic country = demokratyczny kraj democratic country
60. Democratic official = Demokratyczny urzędnik Democratic official
61. Democratic district = Demokratyczny region Democratic district
63. Democratic Action = Demokratyczne Działanie Democratic Action
64. Democratic mayor = Demokratyczny burmistrz Democratic mayor
65. Democratic People = Demokratyczni Ludzie Democratic People
66. Democratic aide = Demokratyczny bliski współpracownik Democratic aide
68. democratic nation = demokratyczny naród democratic nation
70. Democratic stronghold = Demokratyczna twierdza Democratic stronghold
72. Democratic pollster = Demokratyczny ankieter Democratic pollster
74. Democratic proposal = Demokratyczna propozycja Democratic proposal
76. Democratic victory = Demokratyczne zwycięstwo Democratic victory
78. Democratic Leadership Council = Demokratyczna Rada przywódcza Democratic Leadership Council
79. Democratic city = Demokratyczne miasto Democratic city
80. Democratic support = Demokratyczne wsparcie Democratic support
81. Democratic Assemblyman = Demokratyczny Członek zgromadzenia ustawodawczego Democratic Assemblyman
83. Democratic field = Demokratyczne pole Democratic field
86. Democratic effort = Demokratyczny wysiłek Democratic effort
87. Democratic machine = Demokratyczna maszyna Democratic machine
88. Democratic incumbent = Demokratyczna osoba piastująca urząd Democratic incumbent
89. Democratic contest = Demokratyczny konkurs Democratic contest
91. Democratic minority = Demokratyczna mniejszość Democratic minority
92. Democratic plan = Demokratyczny plan Democratic plan
96. democratic freedom = demokratyczna wolność democratic freedom
98. democratic form = demokratyczna forma democratic form
100. democratic way = demokratyczna droga democratic way
czasownik + democratic
Kolokacji: 4
vote democratic • become democratic • lean democratic • trend democratic
przysłówek + democratic
Kolokacji: 18
heavily democratic • overwhelmingly democratic • most democratic • truly democratic • solidly democratic • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.