"Democratic nominee" — Słownik kolokacji angielskich

Democratic nominee kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Demokratyczny kandydat
  1. democratic przymiotnik + nominee rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Some don't want to get on the bad side of the likely Democratic nominee.