"presumptive nominee" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przypuszczalny kandydat
  1. presumptive przymiotnik + nominee rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The officials said they hoped that the presumptive nominee would be clear by the first or second week of March.