"current" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

current rzeczownik

rzeczownik + current
Kolokacji: 28
air current • ocean current • water current • river current • wind current • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
3. water current = prąd na wodę water current
4. river current = rzeka prąd river current
5. wind current = powiew prąd wind current
current + czasownik
Kolokacji: 30
current flows • current carries • current runs • current causes • current moves • ...
czasownik + current
Kolokacji: 9
induce currents • generate currents • create currents • carry currents • cause currents • ...
przymiotnik + current
Kolokacji: 79
strong current • electric current • electrical current • tidal current • high current • ...
przyimek + current
Kolokacji: 11
on currents • of currents • to currents • with currents • in currents • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.