"current" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

current rzeczownik

rzeczownik + current
Kolokacji: 28
air current • ocean current • water current • river current • wind current • ...
current + czasownik
Kolokacji: 30
current flows • current carries • current runs • current causes • current moves • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
(1) flow, sweep, swirl, wash
Kolokacji: 4
3. current pushes = obecne pchnięcia current pushes
4. current pulls = obecne pociągnięcia current pulls
5. current passes = bieżące przepustki current passes
6. current drives = dyski aktualne current drives
7. current affects = obecne afekty current affects
8. current meets = obecny spotyka current meets
9. current changes = obecne zmiany current changes
10. current shifts = obecne zmiany current shifts
11. current tugs = obecne szarpnięcia current tugs
12. current draws = obecne losowania current draws
(4) begin, seem, tend
Kolokacji: 3
czasownik + current
Kolokacji: 9
induce currents • generate currents • create currents • carry currents • cause currents • ...
przymiotnik + current
Kolokacji: 79
strong current • electric current • electrical current • tidal current • high current • ...
przyimek + current
Kolokacji: 11
on currents • of currents • to currents • with currents • in currents • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.