"current" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

current rzeczownik

rzeczownik + current
Kolokacji: 28
air current • ocean current • water current • river current • wind current • ...
current + czasownik
Kolokacji: 30
current flows • current carries • current runs • current causes • current moves • ...
czasownik + current
Kolokacji: 9
induce currents • generate currents • create currents • carry currents • cause currents • ...
przymiotnik + current
Kolokacji: 79
strong current • electric current • electrical current • tidal current • high current • ...
przyimek + current
Kolokacji: 11
on currents • of currents • to currents • with currents • in currents • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 7
1. on currents = o prądach on currents
3. in currents = w prądach in currents
4. with currents = z prądami with currents
5. to currents = do prądów to currents
6. by currents = przez prądy by currents
7. from currents = z prądów from currents

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.