"current" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

current rzeczownik

rzeczownik + current
Kolokacji: 28
air current • ocean current • water current • river current • wind current • ...
current + czasownik
Kolokacji: 30
current flows • current carries • current runs • current causes • current moves • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
(1) flow, sweep, swirl, wash
Kolokacji: 4
(4) begin, seem, tend
Kolokacji: 3
1. current begins = prąd zaczyna się current begins
2. current seems = prąd wydaje się current seems
3. current tends = prąd skłania się current tends
czasownik + current
Kolokacji: 9
induce currents • generate currents • create currents • carry currents • cause currents • ...
przymiotnik + current
Kolokacji: 79
strong current • electric current • electrical current • tidal current • high current • ...
przyimek + current
Kolokacji: 11
on currents • of currents • to currents • with currents • in currents • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.