"current" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

current rzeczownik

rzeczownik + current
Kolokacji: 28
air current • ocean current • water current • river current • wind current • ...
current + czasownik
Kolokacji: 30
current flows • current carries • current runs • current causes • current moves • ...
czasownik + current
Kolokacji: 9
induce currents • generate currents • create currents • carry currents • cause currents • ...
przymiotnik + current
Kolokacji: 79
strong current • electric current • electrical current • tidal current • high current • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
(7) swift, fast, rapid
Kolokacji: 3
1. main current = główny prąd main current
2. gentle current = delikatny prąd gentle current
3. fierce current = gwałtowny prąd fierce current
4. violent current = gwałtowny prąd violent current
5. wild current = gwałtowny prąd wild current
6. mild current = przyjemny prąd mild current
7. ionic current = jonowy prąd ionic current
8. rough current = szorstki prąd rough current
(9) dangerous, treacherous
Kolokacji: 2
(13) dark, slow, sluggish
Kolokacji: 3
(14) cultural, social, neural
Kolokacji: 3
(16) tricky, subtle
Kolokacji: 2
(17) oceanic, coastal, offshore
Kolokacji: 3
(19) invisible, hidden
Kolokacji: 2
(20) unpredictable, stray
Kolokacji: 2
(21) constant, continuous
Kolokacji: 2
przyimek + current
Kolokacji: 11
on currents • of currents • to currents • with currents • in currents • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.