"continental" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

continental przymiotnik

continental + rzeczownik
Kolokacji: 75
continental Europe • continental shelf • continental climate • continental United State • continental drift • continental US • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
1. continental Europe = Europa kontynentalna continental Europe
2. continental shelf = szelf kontynentalny continental shelf
3. continental climate = klimat kontynentalny continental climate
4. continental United State = Europejczyk z kontynentu zjednoczył państwo continental United State
5. continental drift = dryf kontynentalny, wędrówka kontynentów continental drift
  • But science was not ready to consider the theory of continental drift in 1915.
  • By 1946, however, the battle over continental drift was in full swing.
  • But he believed it is a consequence of the continental drift ( in ).
  • The largest bays have developed as a result of continental drift.
  • The theory of continental drift was not accepted for many years.
  • That will shift over the next thousand years, thanks to changes in the earth's axis and continental drift.
  • There was a kind of continental drift at work in the table?
  • This provided the first clear geophysical evidence for continental drift.
  • He used statistical methods to support the theory of continental drift.
  • His work provided support for the theory of continental drift.
6. continental US = USA kontynentalne continental US
7. continental divide = podział kontynentalny continental divide
8. continental crust = płyta kontynentalna continental crust
9. continental breakfast = śniadanie kontynentalne (z chlebem z dżemem) continental breakfast
10. continental mass = masa kontynentalna continental mass
11. continental plate = płyta kontynentalna continental plate
12. continental margin = krawędź kontynentalna continental margin

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.