"continental" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

continental przymiotnik

continental + rzeczownik
Kolokacji: 75
continental Europe • continental shelf • continental climate • continental United State • continental drift • continental US • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
1. continental Europe = Europa kontynentalna continental Europe
2. continental shelf = szelf kontynentalny continental shelf
3. continental climate = klimat kontynentalny continental climate
  • With its attractive continental climate, health authorities believed the site had potential.
  • The area has a continental climate, which includes very cold winters.
  • The region has a continental climate with cold, dry winters and hot summer.
  • New York has a moist continental climate similar to that of the other northeastern states.
  • North Korea has a continental climate with four distinct seasons.
  • As with most continental climates, the area has four seasons.
  • The area experiences a cold, continental climate with extreme temperature differences.
  • New York as a whole has a humid continental climate.
  • However, it is quite close to a humid continental climate.
  • The park enjoys a more continental climate than other parts of the country.
4. continental United State = Europejczyk z kontynentu zjednoczył państwo continental United State
5. continental drift = dryf kontynentalny, wędrówka kontynentów continental drift
6. continental US = USA kontynentalne continental US
7. continental divide = podział kontynentalny continental divide
8. continental crust = płyta kontynentalna continental crust
9. continental breakfast = śniadanie kontynentalne (z chlebem z dżemem) continental breakfast
10. continental mass = masa kontynentalna continental mass
11. continental plate = płyta kontynentalna continental plate
12. continental margin = krawędź kontynentalna continental margin

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.