Roczny kurs eTutor angielski 40% taniej.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"conference" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

conference rzeczownik

rzeczownik + conference
Kolokacji: 180
news conference • press conference • peace conference • Football Conference • summit conference • London Conference • ...
conference + rzeczownik
Kolokacji: 102
conference room • conference call • conference center • conference championship • conference final • conference table • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 39
1. conference room = pokój konferencyjny, sala zebrań conference room
2. conference call = rozmowa konferencyjna (przez telefon) conference call
6. conference table = stół konferencyjny conference table
9. Conference Board = Komisja konferencyjna Conference Board
13. Conference USA = USA konferencyjne Conference USA
18. Conference team = Zespół konferencyjny Conference team
22. conference championship game = gra mistrzostw konferencyjna conference championship game
25. conference facility = obiekt konferencyjny conference facility
27. Conference side = Strona konferencyjna Conference side
29. conference paper = papier konferencyjny conference paper
31. Conference North = Północ konferencyjna Conference North
33. telephone conference call = telekonferencja telefoniczna telephone conference call
36. Conference South = Południe konferencyjne Conference South
37. conference season = pora roku konferencyjna conference season
conference + czasownik
Kolokacji: 76
conference takes • conference begins • conference holds • news conference announces • conference calls • conference includes • ...
czasownik + conference
Kolokacji: 67
conference sponsored • say at a news conference • speak at a news conference • compete in the Big Conference • ...
przymiotnik + conference
Kolokacji: 133
international conference • annual conference • Western Conference • national conference • athletic conference • two-day conference • ...
przyimek + conference
Kolokacji: 21
into several conferences • through conferences • by conferences • including conferences • before the conference • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.