"conference" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

conference rzeczownik

rzeczownik + conference
Kolokacji: 180
news conference • press conference • peace conference • Football Conference • summit conference • London Conference • ...
conference + rzeczownik
Kolokacji: 102
conference room • conference call • conference center • conference championship • conference final • conference table • ...
conference + czasownik
Kolokacji: 76
conference takes • conference begins • conference holds • news conference announces • conference calls • conference includes • ...
czasownik + conference
Kolokacji: 67
conference sponsored • say at a news conference • speak at a news conference • compete in the Big Conference • ...
przymiotnik + conference
Kolokacji: 133
international conference • annual conference • Western Conference • national conference • athletic conference • two-day conference • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 34
(1) international, global
Kolokacji: 2
(5) athletic, pre-trial
Kolokacji: 2
(12) Islamic, Muslim
Kolokacji: 2
(14) American, Canadian, Northern
Kolokacji: 3
(16) Conservative, Democratic
Kolokacji: 2
(18) medical, local
Kolokacji: 2
2. founding conference = konferencja założycielska founding conference
3. Christian Conference = Chrześcijańska Konferencja Christian Conference
4. religious conference = religijna konferencja religious conference
(23) regular, scheduled
Kolokacji: 2
(24) similar, different
Kolokacji: 2
(25) final, inaugural, first-team
Kolokacji: 3
(28) small, short, little
Kolokacji: 3
(29) ministerial, diplomatic
Kolokacji: 2
(30) Successive, consecutive
Kolokacji: 2
(33) informal, literary, unofficial
Kolokacji: 3
(34) initial, premier
Kolokacji: 2
przyimek + conference
Kolokacji: 21
into several conferences • through conferences • by conferences • including conferences • before the conference • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.