"conference champion" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mistrz konferencyjny
  1. conference rzeczownik + champion rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In its history, the team has been conference champions during the 1996 and 1998 season.

powered by  eTutor logo