ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"conference championship" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mistrzostwa konferencyjne
  1. conference rzeczownik + championship rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The 2004-2005 season saw the team win its first conference championship.

powered by  eTutor logo