"conference" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

conference rzeczownik

rzeczownik + conference
Kolokacji: 180
news conference • press conference • peace conference • Football Conference • summit conference • London Conference • ...
conference + rzeczownik
Kolokacji: 102
conference room • conference call • conference center • conference championship • conference final • conference table • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 39
(3) championship, title, tie-in
Kolokacji: 4
(12) organizer, delegate
Kolokacji: 2
(14) attendee, session
Kolokacji: 2
(15) victory, win
Kolokacji: 2
(16) affiliation, League
Kolokacji: 2
(18) loss, percentage
Kolokacji: 2
1. conference loss = strata konferencyjna conference loss
2. conference percentage = procent konferencyjny conference percentage
(20) crown, award
Kolokacji: 2
(21) site, website, format
Kolokacji: 3
(22) rule, Abstract
Kolokacji: 2
conference + czasownik
Kolokacji: 76
conference takes • conference begins • conference holds • news conference announces • conference calls • conference includes • ...
czasownik + conference
Kolokacji: 67
conference sponsored • say at a news conference • speak at a news conference • compete in the Big Conference • ...
przymiotnik + conference
Kolokacji: 133
international conference • annual conference • Western Conference • national conference • athletic conference • two-day conference • ...
przyimek + conference
Kolokacji: 21
into several conferences • through conferences • by conferences • including conferences • before the conference • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.