Kurs TRAVEL ENGLISH aż 50% taniejAngielskie rozmówki i słówka przydatne w podróżySPRAWDŹ >>

"conduct" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

conduct czasownik

conduct + rzeczownik
Kolokacji: 174
conduct research • conduct operations • conduct business • conduct interviews • conduct experiments • conduct tests • conduct raids • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 76
1. conduct research = prowadzić badania naukowe conduct research
7. conduct raids = wypady zachowania conduct raids
10. conduct workshops = warsztaty zachowania conduct workshops
13. conduct hearings = słuchy zachowania conduct hearings
14. conduct negotiations = prowadzić negocjacje, rokować, negocjować conduct negotiations
15. conduct meetings = spotkania zachowania conduct meetings
16. conduct seminars = seminaria zachowania conduct seminars
20. conduct classes = klasy zachowania conduct classes
21. conduct attacks = ataki zachowania conduct attacks
22. conduct missions = misje zachowania conduct missions
23. conduct services = zachowanie usługi conduct services
24. conduct surveillance = zachowanie nadzór conduct surveillance
30. conduct one's Symphony = zachowanie czyjś Symfonia conduct one's Symphony
31. conduct electricity = zachowanie elektryczność conduct electricity
32. conduct elections = wybory zachowania conduct elections
33. conduct policy = zachowanie polityka conduct policy
35. conduct a survey = przeprowadzić badanie opinii, przeprowadzić ankietę conduct a survey
37. conduct sessions = sesje zachowania conduct sessions
  • The Police took over three years to conduct their investigation into the case.
  • The state has said it will conduct its own investigation of the hospital.
  • He is the one who will be conducting the investigation.
  • The state is required by law to conduct an investigation.
  • He now had a free hand to conduct his investigations.
  • The review added that the university should have conducted its own investigation.
  • "Aren't you going to conduct your own investigation as a check?"
  • Perhaps not, but it might affect the way in which he conducted his investigation.
  • We'll be conducting our own investigation and giving you a complete report.
  • The ethics office had not, in fact, conducted such an investigation.
41. conduct a series = prowadź serię conduct a series
44. conduct projects = projekty zachowania conduct projects
45. conduct excavations = kopania zachowania conduct excavations
46. conduct a poll = przeprowadzić badanie opinii, przeprowadzić ankietę conduct a poll
47. conduct reconnaissance = zachowanie rozpoznanie conduct reconnaissance
49. conduct the premiere = prowadź premierę conduct the premiere
52. conduct courses = kursy zachowania conduct courses
53. conduct testing = testowanie zachowania conduct testing
54. conduct works = zachowanie skutkuje conduct works
55. conduct opera = opera zachowania conduct opera
57. conduct trade = zachowanie handel conduct trade
58. conduct transactions = transakcje zachowania conduct transactions
60. conduct heat = gorąco zachowania conduct heat
62. conduct conferences = konferencje zachowania conduct conferences
63. conduct talks = zachowanie rozmawia conduct talks
64. conduct strikes = strajki zachowania conduct strikes
65. conduct a war = prowadź wojnę conduct a war
66. conduct discussions = dyskusje zachowania conduct discussions
67. ability to conduct = umiejętność do zachowania ability to conduct
68. conduct flights = loty zachowania conduct flights
69. conduct maneuvers = manewry zachowania conduct maneuvers
71. conduct fraud cases = przypadki zachowania w sprawie oszustwa conduct fraud cases
72. conduct drills = wiertarki zachowania conduct drills
73. conduct background checks = wprowadzające kontrole zachowania conduct background checks
74. conduct events = wydarzenia zachowania conduct events
75. conduct warfare = wojna zachowania conduct warfare
76. conduct clinics = przychodnie zachowania conduct clinics
czasownik + conduct
Kolokacji: 27
begin conducting • study conducting • continue to conduct • allow to conduct • used to conduct • ...
conduct + przyimek
Kolokacji: 46
conducted by • conducted during • conducted within • conducted under • conducted since • ...
conduct + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 47
regularly conduct • successfully conducted • conducted jointly • conducted annually • conducted primarily • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.