ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"conduct workshops" — Słownik kolokacji angielskich

conduct workshops kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): warsztaty zachowania
  1. conduct czasownik + workshop rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The workshops, conducted by students, were organized so the 800 could take the programs back to their own schools.

powered by  eTutor logo