BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"complete" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

complete czasownik

complete + rzeczownik
Kolokacji: 209
complete tasks • complete schooling • complete construction • complete plans • complete school • complete one's studies • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 99
(2) schooling, school, gymnasium
Kolokacji: 3
(5) study, report, survey
Kolokacji: 3
(11) PhD, doctorate, Ph.D.
Kolokacji: 3
(15) review, inspection, check
Kolokacji: 3
(18) repair, renovation, reform
Kolokacji: 3
(19) thesis, dissertation, memoir
Kolokacji: 3
(21) negotiation, talk
Kolokacji: 2
(22) sweep, orbit
Kolokacji: 2
(23) transaction, sale, deal, trade
Kolokacji: 4
(24) Master, conquest
Kolokacji: 2
3. complete one's takeover = kończyć czyjś przejęcie complete one's takeover
  • That access would be a condition for allowing Johnson to complete its $25.4 billion takeover of Guidant.
  • Instead, Paul Wildes completed his takeover of the club on 20 November 2012.
  • And it would take time for the others to complete their takeover.
  • Somehow it had foiled to complete its takeover of the ship's computer functions.
  • He had begun to act as a steward of his father's properties by 1780, but this completed his takeover.
  • By the late 1870s, the Democrats had completed their takeover in Mississippi and other former Confederate states.
  • The white Democrats completed their political takeover of South Carolina.
  • Before he completed his takeover of the club, Romanov had pledged to eradicate the club's debt.
  • I bankrupted myself so that mad female could complete her takeover of Palamar.
  • My nemesis must have completed his takeover of my entire operation.
(27) series, turn, number, episode
Kolokacji: 4
(30) withdrawal, graduation
Kolokacji: 2
(32) requirement, duty, obligation
Kolokacji: 3
(34) MA, MBA
Kolokacji: 2
(35) play, hat-trick, Doctor
Kolokacji: 3
(36) BA, Sc
Kolokacji: 2
(38) trick, innings
Kolokacji: 2
(39) fellowship, stranger
Kolokacji: 2
(40) flight, formation
Kolokacji: 2
(41) hole, half
Kolokacji: 2
(42) recovery, transformation
Kolokacji: 2
(45) rehab
Kolokacji: 1
czasownik + complete
Kolokacji: 32
complete before clicking • constructed to complete • required to complete • fail to complete • manage to complete • need to complete • ...
complete + przyimek
Kolokacji: 43
completed until • completed within • completed before • complete by • completed during • ...
complete + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 46
successfully complete • fully completed • newly completed • finally completed • once completed • partially completed • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.