BUSINESS ENGLISH -50%.Z okazji Cyber Week roczny kurs już za PÓŁ CENY!SPRAWDŹ >>

"college" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

college rzeczownik

rzeczownik + college
Kolokacji: 497
Trinity College • community college • Boston College • Dartmouth College • Hunter College • Harvard College • Brooklyn College • ...
college + rzeczownik
Kolokacji: 314
college football • college student • college basketball • college campus • college education • college degree • college career • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
2. college student = student college'u, studentka college'u college student
6. college degree = dyplom uczelni wyższej college degree
7. college career = kariera na uczelni college career
10. College London = Londyn college'u College London
11. College Park = Park college'u College Park
  • They're mostly students who have taken up their university or college course.
  • Besides, I mean to study at home here and take a little college course all by myself.
  • Yes, I am taking the regular college course for a degree.
  • Only after his college course he took up the study of mathematics.
  • Perhaps it was part of the black experience that no one had yet gotten around to teaching in a college course.
  • Thus, the college courses were no longer offered during the second year.
  • He has taken some college courses but does not have a degree.
  • The one getting most of the attention involves his teaching a college course.
  • That may sound like the name of a college course, but the program looks to be most lively.
  • Also it was used as required reading in some college courses.
14. College Board = College Board (ogranizacja non-profit zrzeszająca uczelnie w USA) College Board
15. college coach = trener college'u college coach
18. college scholarship = stypendium college'u college scholarship
19. college tuition = czesne za uczelnię wyższą college tuition
21. college freshman = student pierwszego roku college freshman
22. college admission = przyjęcie do college'u college admission
23. college roommate = współlokator (w college'u) college roommate
26. college credit = punkty za zaliczenie zajęć w college'u college credit
27. college town = miasto uniwersyteckie college town
28. college kid = dzieciak z college'u college kid
30. college baseball = baseball college'u college baseball
31. college friend = kolega z college'u college friend
32. college game = gra drużyn uczelnianych college game
34. college class = klasa college'u college class
35. college soccer = piłka nożna college'u college soccer
36. college team = zespół college'u college team
39. college life = życie uczelniane college life
40. college year = rok college'u college year
41. college day = dzień college'u college day
43. college school = szkoła wyższa college'u college school
44. head college football coach = główny trener piłkarski college'u head college football coach
45. college newspaper = gazeta college'u college newspaper
46. college athletics = lekka atletyka college'u college athletics
48. College Street = Ulica college'u College Street
49. college draft = projekt college'u college draft
50. college ball = piłka college'u college ball
51. college experience = doświadczenie studenckie college experience
52. Trinity College Dublin = Trinity College w Dublinie Trinity College Dublin
54. Imperial College London = Imperial College London (uniwersytet publiczny w Londynie) Imperial College London
55. college girl = dziewczyna college'u college girl
57. college basketball coach = koszykówka college'u trener college basketball coach
58. University College Dublin = Dublin uniwersytecki college'u University College Dublin
59. college application = podanie college'u college application
61. College Football Hall = Sala college'u piłkarska College Football Hall
62. college football game = mecz futbolu amerykańskiego college'u college football game
63. college radio = radio college'u college radio
64. College Avenue = Aleja college'u College Avenue
65. University College London = Londyn uniwersytecki college'u University College London
66. college boy = chłopiec college'u college boy
67. college football season = sezon piłkarski college'u college football season
69. college football coach = trener piłkarski college'u college football coach
70. College Point = Punkt college'u College Point
71. college mentor = mentor college'u college mentor
72. college dropout = porzucać naukę college'u college dropout
73. College World Series = Mistrzostwa w baseballu college'u College World Series
74. college graduation = ukończenie college'u college graduation
75. college fund = fundusz na studia, fundusz uczelniany college fund
77. college football team = zespół college'u piłkarski college football team
78. college study = nauka college'u college study
79. college sweetheart = ukochany college'u college sweetheart
80. college work = praca college'u college work
81. college teacher = nauczyciel szkoły wyższej college teacher
82. Trinity College Cambridge = Trinity College Cambridge Trinity College Cambridge
83. college season = pora roku college'u college season
84. college age = wiek college'u college age
85. college curriculum = program nauczania college'u college curriculum
86. college system = system college'u college system
87. college cost = koszt college'u college cost
88. college classmate = kolega z klasy college'u college classmate
89. college woman = kobieta college'u college woman
90. college loan = pożyczka college'u college loan
91. college community = społeczność college'u college community
92. college dormitory = dom akademicki college'u college dormitory
93. college textbook = podręcznik college'u college textbook
94. college basketball season = pora roku koszykówki college'u college basketball season
95. career college football record = zapis zawodowy college'u piłkarski career college football record
96. college level course = kurs poziomu college'u college level course
97. college man = człowiek college'u college man
98. college golf = golf college'u college golf
99. University College Cork = Korek uniwersytecki college'u University College Cork
100. College Basketball blogger = Koszykówka college'u bloger College Basketball blogger
college + czasownik
Kolokacji: 135
college offers • college provides • college opens • college begins • Pennsylvania college accepts • college receives • college moves • ...
czasownik + college
Kolokacji: 116
attend college • enter college • finish college • start college • leave college • include colleges • educate at one's College • ...
przymiotnik + college
Kolokacji: 129
four-year college • medical college • two-year college • technical college • electoral college • American college • private college • ...
przyimek + college
Kolokacji: 29
among colleges • through college • to college • after college • in college • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.