"college hockey" — Słownik kolokacji angielskich

college hockey kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): hokej college'u
  1. college rzeczownik + hockey rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    If he's not the most physical forward in college hockey, I would like to know who is.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo