KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"close" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

close czasownik

close + rzeczownik
Kolokacji: 93
close factories • close one's eyes • close one's mouth • close one's hand • close one's office • close one's borders • close one's fingers • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 41
  • He won't close his eyes in case you do something to him.
  • She was going to go to bed, close her eyes and not open them again until morning.
  • Close your eyes and let me hold the control for you.
  • I know I'm not good to look at, but you can always close your eyes.
  • She wanted to close her eyes and never open them again.
  • You can't just close your eyes and hope for the best.
  • The old man had told him to close his eyes.
  • I looked back once and had to close my eyes.
  • By the end, they simply asked me to close my eyes.
  • The men and women around him on the top step did not even close their eyes.
3. close one's mouth = blisko czyjś usta close one's mouth
7. close one's fingers = blisko czyjś palce close one's fingers
8. close ranks = jednoczyć się, zrzeszać się, zewrzeć szeregi close ranks
11. close one's business = blisko czyjś biznes close one's business
12. close a loophole = zlikwidować lukę w przepisach close a loophole
13. close one's account = blisko czyjś konto close one's account
17. close the lid = blisko pokrywa close the lid
19. close the deal = dobić targu, zawrzeć umowę, zamknąć umowę close the deal
20. decision to close = decyzja zamknąć decision to close
21. plan to close = plan zamknięcia plan to close
23. close the distance = blisko odległość close the distance
30. close the show = blisko widowisko close the show
31. close one's ears = blisko czyjś uszy close one's ears
33. close one's fist = blisko czyjś pięść close one's fist
34. close up shop = zamknąć interes close up shop
35. close one's lips = blisko czyjś wargi close one's lips
36. close the hatch = blisko właz close the hatch
38. close the gate = blisko brama close the gate
39. close hospitals = zwarte szpitale close hospitals
czasownik + close
Kolokacji: 32
help close • plan to close • forced to close • scheduled to close • begin closing • try to close • decide to close • expected to close • ...
close + przyimek
Kolokacji: 56
close down • close behind • closed until • close up • close off • close out • ...
close + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 107
temporarily closed • permanently closed • officially closed • tightly closed • close early • slowly close • quickly close • finally close • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.