"close" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

close przymiotnik

close + rzeczownik
Kolokacji: 198
close friend • close relationship • close proximity • close tie • close range • close contact • close attention • close associate • ...
czasownik + close
Kolokacji: 24
come close • stand close • lean close • sit close • live close • ...
przysłówek + close
Kolokacji: 32
extremely close • particularly close • fairly close • relatively close • especially close • ...
close + przyimek
Kolokacji: 12
close to • close with • close for • close in • close by • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
1. close to = z bliska close to
2. close with = blisko z close with
3. close for = blisko dla close for
4. close in = zbliżać się, otaczać (gł. w celu ataku) close in
5. close by = blisko close by
6. close beside = blisko obok close beside
7. close at = blisko przy close at
8. close on = blisko na close on

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.