BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs o połowę taniej!SPRAWDŹ >>

"city" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

city rzeczownik

rzeczownik + city
Kolokacji: 468
Kansas City • Mexico City • capital city • Jersey City • Atlantic City • Oklahoma City • Manchester City • Quebec City • Iowa City • ...
city + rzeczownik
Kolokacji: 467
City Council • City Hall • city official • city limit • city block • city resident • City Charter • city manager • city dweller • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
  • The city council made an offer to buy the building at market value.
  • At the time, however, all members of the city council were white.
  • He was president of the city council for many years.
  • The city council is expected to vote on the issue in May 2013.
  • He had been a member of the city council since 1976.
  • He was a member and president of the city council from 1881 to 1883.
  • He became a member of the city council in 1935.
  • In 1860 he was a member of the city council.
  • He was a member of the city council from 1936 to 1940, 1945 to 1947 and 1951 to 1963.
  • He was also three times a member of the city council.
2. City Hall = urząd miasta, urząd miejski City Hall
6. city block = kwartał ulic city block
7. city resident = mieszkaniec miasta city resident
8. City Charter = Prawo miejskie City Charter
9. city manager = administrator wyznaczony przez radę miejską city manager
10. city dweller = mieszkaniec miasta city dweller
12. city bus = autobus miejski city bus
14. city planner = urbanista, architekt miejski, planista miejski city planner
15. City Ballet = Balet miasta City Ballet
18. City Opera = Opera miasta City Opera
19. city councillor = radny miejski, radna miejska city councillor
20. city clerk = urzędnik miasta city clerk
22. city landmark = punkt orientacyjny miasta city landmark
23. city park = park miejski city park
24. city employee = pracownik miasta city employee
26. city jail = więzienie miasta city jail
30. city agency = agencja miasta city agency
31. city Gates = Gates miasta city Gates
32. city leader = przywódca miasta city leader
33. city contract = umowa miasta city contract
34. city neighborhood = dzielnica miasta city neighborhood
35. city square = miasto kwadratowy city square
36. city editor = redaktor działu finansowego (w gazecie) city editor
38. city wall = mur miasta, mur miejski city wall
39. city worker = robotnik miasta city worker
40. city light = światło miasta city light
42. city budget = budżet miasta city budget
45. city area = obszar miasta city area
46. city gate = brama miejska city gate
48. city service = usługa miasta city service
50. city office = biuro miasta city office
52. city life = życie miejskie city life
53. city population = ludność miasta city population
55. city administration = zarządzanie miasta city administration
56. city boundary = granica miasta city boundary
57. city law = prawo miasta city law
58. City Island = Wyspa miasta City Island
59. city district = region miasta city district
61. City School Cleaner = Sprzątacz miasta szkolny City School Cleaner
63. city money = pieniądze miasta city money
64. city status = status miasta city status
65. city state = państwo-miasto city state
66. city line = linia miasta city line
68. city right = prawo miasta city right
69. city people = ludność miejska city people
70. city folk = ludzie miasta city folk
71. city directory = książka telefoniczna miasta city directory
72. city fund = fundusz miasta city fund
73. city lawyer = prawnik miasta city lawyer
74. city father = ojciec miasta city father
75. city mayor = burmistrz miasta city mayor
76. Oklahoma City bombing = Oklahoma City bombardowanie Oklahoma City bombing
77. city plan = plan miasta city plan
80. Atlantic City casino = Atlantyk kasyno miasta Atlantic City casino
81. city program = program miasta city program
82. city property = własność miasta city property
83. City Museum = Muzeum miasta City Museum
84. City Board = Komisja miasta City Board
85. city boy = chłopiec z miasta, mieszczuch (rodzaj archetypu) city boy
86. city name = imię miasta city name
87. city skyline = panorama miasta city skyline
88. city map = plan miasta city map
89. city job = praca miasta city job
93. city zip code = kod pocztowy miasta city zip code
94. city politics = polityka miasta city politics
95. city shelter = schronienie miasta city shelter
97. Kansas City Star = Kansas Gwiazda Kansas City Star
98. city tour = wycieczka po mieście city tour
city + czasownik
Kolokacji: 390
city plans • city grows • city adopts • city offers • city seeks • city expands • city faces • city falls • city suffers • city builds • ...
czasownik + city
Kolokacji: 370
tour cities • city called • born in New City • base in New City • play for Bradford City • die in New City • work in New City • ...
przymiotnik + city
Kolokacji: 496
large city • major city • ancient city • inner city • northern city • industrial city • coastal city • holy city • walled city • populous city • ...
przyimek + city
Kolokacji: 45
among cities • far from the city • close to the city • unlike cities • throughout the city • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.