TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"city money" — Słownik kolokacji angielskich

city money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pieniądze miasta
  1. city rzeczownik + money rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    This could free city money to hire officers for the main police force.