BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"ceremony" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

ceremony rzeczownik

rzeczownik + ceremony
Kolokacji: 113
opening ceremony • awards ceremony • wedding ceremony • graduation ceremony • marriage ceremony • dedication ceremony • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 23
  • The focus of the day will be the opening ceremony.
  • More than 300 people took part in the opening ceremony.
  • She came again during the opening ceremony of the building.
  • What are they going to do for an opening ceremony?
  • A lot of people had to stand to watch the opening ceremony.
  • Since 1975, two games were held after the opening ceremonies.
  • The first game was held the night before the opening ceremonies.
  • Six days later, the opening ceremonies for the Games will be held.
  • The opening ceremony for the first school year was on March 10, 1973.
  • The opening ceremony will be held on the 30th of July from 0900 to 1000.
4. graduation ceremony = rozdanie świadectw ukończenia szkoły średniej graduation ceremony
7. tea ceremony = ceremonia parzenia herbaty tea ceremony
8. signing ceremony = ceremonia podpisania (np. umowy międzynarodowej) signing ceremony
11. inauguration ceremony = uroczysta inauguracja inauguration ceremony
13. swearing-in ceremony = ceremonia zaprzysiężenia swearing-in ceremony
14. initiation ceremony = inicjacja, ceremonia inicjacyjna initiation ceremony
15. memorial ceremony = uroczystość żałobna, ceremonia pogrzebowa memorial ceremony
16. opening closing ceremony = otwarcie kończąca ceremonia opening closing ceremony
18. Academy Awards ceremony = Akademia ceremonia rozdania nagród Academy Awards ceremony
19. commitment ceremony = ceremonia zobowiązania commitment ceremony
20. Oscar ceremony = ceremonia rozdania Oskarów Oscar ceremony
21. retirement ceremony = ceremonia emerytury retirement ceremony
22. presentation ceremony = ceremonia prezentacji presentation ceremony
23. burial ceremony = ceremonia pogrzebu burial ceremony
ceremony + czasownik
Kolokacji: 38
ceremony takes • ceremony marking • ceremony begins • ceremony includes • ceremony honoring • ...
czasownik + ceremony
Kolokacji: 47
take in the ceremony • marry in a ceremony • open ceremony • present at a ceremony • ceremony led • attend the ceremony • ...
przymiotnik + ceremony
Kolokacji: 110
religious ceremony • official ceremony • annual ceremony • civil ceremony • private ceremony • formal ceremony • ...
przyimek + ceremony
Kolokacji: 16
without ceremony • of ceremonies • on ceremony • with ceremony • during the ceremony • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.