BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"ceremony" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

ceremony rzeczownik

rzeczownik + ceremony
Kolokacji: 113
opening ceremony • awards ceremony • wedding ceremony • graduation ceremony • marriage ceremony • dedication ceremony • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 23
4. graduation ceremony = rozdanie świadectw ukończenia szkoły średniej graduation ceremony
7. tea ceremony = ceremonia parzenia herbaty tea ceremony
8. signing ceremony = ceremonia podpisania (np. umowy międzynarodowej) signing ceremony
11. inauguration ceremony = uroczysta inauguracja inauguration ceremony
13. swearing-in ceremony = ceremonia zaprzysiężenia swearing-in ceremony
14. initiation ceremony = inicjacja, ceremonia inicjacyjna initiation ceremony
  • This was a region where young indigenous men were taken during their initiation ceremony.
  • A person taking the initiation ceremony is called an initiate.
  • To join an adult 16 and over club, an initiation ceremony is often involved.
  • It is an initiation ceremony for boys passing into manhood.
  • The sacred initiation ceremony was held on May 22, 1931.
  • Special sites were created for initiation ceremonies, household activities, and other social functions.
  • There was first the matter of her initiation ceremonies.
  • To become a witch, most take part in an initiation ceremony.
  • The first initiation ceremony took place on February 11, 1909.
  • "What is this, some sort of initiation ceremony for me?"
15. memorial ceremony = uroczystość żałobna, ceremonia pogrzebowa memorial ceremony
16. opening closing ceremony = otwarcie kończąca ceremonia opening closing ceremony
18. Academy Awards ceremony = Akademia ceremonia rozdania nagród Academy Awards ceremony
19. commitment ceremony = ceremonia zobowiązania commitment ceremony
20. Oscar ceremony = ceremonia rozdania Oskarów Oscar ceremony
21. retirement ceremony = ceremonia emerytury retirement ceremony
22. presentation ceremony = ceremonia prezentacji presentation ceremony
23. burial ceremony = ceremonia pogrzebu burial ceremony
ceremony + czasownik
Kolokacji: 38
ceremony takes • ceremony marking • ceremony begins • ceremony includes • ceremony honoring • ...
czasownik + ceremony
Kolokacji: 47
take in the ceremony • marry in a ceremony • open ceremony • present at a ceremony • ceremony led • attend the ceremony • ...
przymiotnik + ceremony
Kolokacji: 110
religious ceremony • official ceremony • annual ceremony • civil ceremony • private ceremony • formal ceremony • ...
przyimek + ceremony
Kolokacji: 16
without ceremony • of ceremonies • on ceremony • with ceremony • during the ceremony • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.